Scroll Top

Beskikkelse

Beskikkelse af forsvarsadvokat

Politiet har pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarsadvokat, hvis du bliver sigtet i en straffesag.

Du kan som hovedregel selv beslutte, hvem du gerne vil have som forsvarsadvokat under straffesagen. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarsadvokat du skal have.

I en række tilfælde vil retten beskikke en offentlig forsvarsadvokat for dig. Det betyder bl.a., at salæret til advokaten i første omgang bliver betalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt, vil det offentlige efterfølgende opkræve omkostningerne hos dig.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarsadvokat. Det er retten, der afgør, om betingelserne for at beskikke en forsvarsadvokat er opfyldt.

Hvis du ikke selv peger på en advokat i strafferet, du gerne vil have, vælger retten en advokat for dig. Retten har en liste med advokater, der er udpeget til at blive beskikket i straffesager. De såkaldt beneficerede advokater.

Hvis du undervejs i en straffesag gerne vil have en ny forsvarsadvokat, kan du som udgangspunkt få beskikket en ny forsvarsadvokat. Du kan give politiet, retten eller den nye forsvarsadvokat besked om, at du ønsker at skifte forsvarsadvokat.

Hvornår skal der beskikkes en forsvarsadvokat?
Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarsadvokat i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

Idet beskikkelse af en forsvarsadvokat i de fleste sager er obligatorisk, vil retten beskikke en for dig, hvis du ikke selv har peget på en forsvarsadvokat.

Er du ikke sigtet i sagen, har du ikke ret til at få en forsvarsadvokat beskikket. Det betyder også, at du ikke allerede ved anholdelsen kan få beskikket en forsvarsadvokaten.

Som udgangspunkt vil politiet oplyse dig, når du bliver sigtet, men det kan forekomme, at du ikke sigtes formelt, men alligevel kan anses som sigtet. Det gælder f.eks. hvis du udsættes for et tvangsindgreb. Et tvangsindgreb er en foranstaltning, der efter sit almindelige formål udføres i forbindelse med en efterforskning, og som kan medføre indgreb mod legeme, frihed, fred, ære eller privat ejendomsret.

Under efterforskningen har du kun ret til at få en forsvarsadvokat beskikket, hvis du fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling eller opretholdelse af anholdelse, hvis sigtelsen omfatter alvorlig kriminalitet.

Er du under den kriminelle lavalder, og dermed ikke kan straffes, kan du ikke få beskikket en forsvarsadvokat, hvilket gælder uanset, om du bliver tilbageholdt af politiet eller skal afhøres.

Hvad er en beskikket forsvarsadvokat?
En beskikket forsvarsadvokat er en advokat, som retten udpeger til at repræsentere og forsvare en person, der er tiltalt i en straffesag. I mange lande, herunder Danmark, har en tiltalt ret til en forsvarsadvokat, hvis vedkommende ikke selv har midler eller ønske om at beskæftige egen advokat, eller hvis sagskompleksiteten kræver det.

I nogle situationer er det obligatorisk at have en forsvarsadvokat, for eksempel i sager, hvor der er risiko for en lang fængselsstraf. Hvis den tiltalte ikke selv vælger en advokat, vil retten beskikke en.

En beskikket forsvarsadvokat får sit honorar betalt af det offentlige. Det betyder dog ikke, at advokaten er mindre uafhængig eller mindre forpligtet over for sin klient. Den beskikkede forsvarsadvokat har præcis de samme pligter over for sin klient som enhver anden forsvarsadvokat og skal arbejde for at opnå det bedst mulige resultat for klienten inden for lovens rammer.

beskikket forsvarsadvokat

Privat antaget forsvarsadvokat.
Du har altid mulighed for selv at lave en aftale med en advokat om, at han eller hun skal hjælpe dig under en straffesag. Det kalder man en valgt eller privatantaget forsvarer. Du skal selv indgå aftale med og betale for en privatantaget forsvarer.

Muligheden for at have en privatantaget forsvarer gælder både i de sager, hvor du ellers ville få beskikket en forsvarer, og i de mindre alvorlige sager, hvor der ikke vil blive beskikket en forsvarer for dig.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en advokat i strafferet.