Scroll Top

Strafferet

STRAFFESAGER​

Strafferet og andre speciallovssager, hvor der kan idømmes en bøde eller fængselsstraf, har det til fælles, at forholdet kan indbringes for domstolene. Indbringes et forhold for domstolene, anses den, der indbringer forholdet for tiltalte i sagen, og har dermed ret til en forsvarsadvokat.

Forsvarsadvokaten kan være behjælpelige med at føre sagen for domstolene, og vi er specialister i følgende sager:


Alm. Strafferet.
Forsvarsadvokaten har mange års erfaring med behandling af almindelige straffesager:
Dokumentfalsk
Narkokriminalitet
Drab og drabsforsøg
Vold/vold med døden til følge
Tvang og frihedsberøvelse
Menneskehandel
Injurier og ærekrænkelser
Tyveri
Hæleri og ulovlig omgang med hittegods
Hærværk


Økonomisk kriminalitet
Forsvarsadvokaten varetager alle sagstyper inden for økonomisk kriminalitet.
Underslæb
Bedrageri og databedrageri
Mandatsvig
Afpresning
Skyldnersvig
Røveri
Hæleri og hvidvask
Skattesvig


Speciallovssager
Inden for en række speciallove findes der regler, der regulerer strafbare forhold. Kendetegnet for disse er – med undtagelse af færdselsloven og ungdomskriminalitet – at reglerne administreres af specialmyndigheder.
Færdselsovertrædelser
Miljølovgivningen
Arbejdsmiljølovgivningen
Landbrugs-, dyre- og fiskerilovgivning
Markedsføringslovgivningen
Ungdomskriminalitet
Sø- og transportret

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.