Scroll Top

Opgaver og rettigheder

Forsvarsadvokatens opgaver

Fra du bliver sigtet, til sagen bliver afgjort, har du ret til en forsvarsadvokat.

Forsvarsadvokatens opgave er først og fremmest at varetage dine interesser. Forsvarsadvokatens opgave er at fremhæve alle de oplysninger og omstændigheder, der taler til din fordel. En forsvarsadvokats vigtigste opgave er derfor udelukkende at være på din side.

Før retssagen
Imens politiet efterforsker en mulig straffesag mod dig, har forsvarsadvokaten ret til at deltage i politiets afhøring af dig.

Forsvarsadvokater kan endvidere bede politiet om at foretage de efterforskningsskridt, som forsvarsadvokaten mener, er relevante for sagen. Hvis politiet ikke mener, at det er relevant at foretage de efterforskningsskidt, som forsvarsadvokaten ønsker, kan forsvarsadvokaten anmode retten om at beslutte, at de alligevel skal gennemføres.

Forsvarsadvokaten har krav på at få udleveret alt det materiale, som politiet indsamler til brug for straffesagen. Forsvarsadvokaten kan vise materialet til dig, men du kan ikke få en kopi af sagens materiale.

Under retssagen
Når politiet har afsluttet efterforskningen, beslutter anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale mod dig.

Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis anklageren vurderer, at der er beviser nok til at få dig dømt. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten med et anklageskrift, der beskriver den strafbare handling. Herefter er du ikke længere sigtet, men tiltalt.

Når der er rejst tiltale, er det forsvarsadvokatens opgave at hjælpe dig under selve retssagen. Her vil forsvarsadvokaten have mulighed for at afhøre dig og vidnerne i sagen.

Forsvarsadvokatens opgave er at fremhæve alle de oplysninger og omstændigheder, der taler for, at du ikke er skyldig i det forhold, som anklagemyndigheden har tiltalt dig for.

På samme måde skal forsvarsadvokaten fremhæve alt det, der taler for, at du – hvis du bliver dømt – skal have en mild straf.

Efter retssagen
Når der er afsagt dom i en straffesag, vil retten og forsvarsadvokaten vejlede dig om mulighederne for at anke sagen. Normalt har du mulighed for at få din sag behandlet i både byret og landsret. Du skal have Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke, hvis du er idømt mindre end 20 dagbøder eller en samlet bøde på under 3.000 kr.

Du eller anklagemyndigheden skal anke inden 14 dage, fra dommen er afsagt.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.