Scroll Top

Valg af forsvarer

Forsvarsadvokat

Du har ret til at få en forsvarsadvokat tilkaldt for at bistå dig, hvis du er mistænkt og skal til afhøring hos politiet, eller hvis du bliver sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet.

En forsvarsadvokat er én, der varetager dine interesser, hvorfor forsvarsadvokaten skal søge at forholde sig til sagen, som du selv vil gøre. Forsvarsadvokaten skal således fremføre og hævde de for dig mest optimale muligheder. Kort og godt er forsvarsadvokatens mål en frifindelse for dig.

Til trods for, at forsvarsadvokaten skal kæmpe for at få dig frifundet, må forsvarsadvokaten ikke aktivt modarbejde sagens oplysninger eller efterforskning, men skal heller ikke bidrage til, at politiet får klarhed over sagen, heller ikke selvom politiet befinder sig i en vildfarelse om sagens omstændigheder. Forsvarsadvokatens opgave er ensidig, og er kun en støtte for dig. Forsvarsadvokaten skal kun arbejde for dine tarv.

Valg af forsvarsadvokat

I Danmark er der ret til frit at vælge forsvarsadvokat blandt alle landets advokater. Du har ret til selv at vælge, hvem din forsvarsadvokat skal være. Det gælder også selvom, retten allerede har beskikket en advokat til dig. Kun i særlige tilfælde kan retten afvise, at der skiftes til en anden forsvarsadvokat efter eget valg.

Beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er imidlertid personlig, og det vil derfor som udgangspunkt være advokaten selv, som møder i sagen. Der vil derfor være visse situationer, hvor retterne vil nægte at beskikke en advokat, hvis forsvarsadvokaten ikke kan møde i sagen, og det vil medføre en længere udsættelse af sagen, hvis forsvarsadvokaten vælges. Her vil hensynet til en hurtig proces for offer og tiltalt veje tungere end det frie advokatvalg.

Hvis du ikke selv har mulighed for at kontakte den ønskede forsvarsadvokat, fordi du er varetægtsfængslet, kan du oplyse politiet, fængselspersonalet i fængslet eller retten om, at du ønsker en bestemt forsvarsadvokat beskikket.

Herefter klarer den nye forsvarsadvokat det fornødne i forhold til retten, politiet og den tidligere forsvarer. Der vil typisk gå nogle dage, før et forsvarerskifte falder på plads og den nye forsvarer kontakter dig.

Er du under 18 år, er det forældremyndighedsindehaveren, der vælger din forsvarer.

Omkostninger

Salæret til forsvareren fastsættes af retten efter faste takster, og det er derfor ikke dyrere at vælge din egen forsvarer frem for at beholde den forsvarer, du automatisk får beskikket af retten.

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Det offentlige vil i første omgang betale udgifterne til din forsvarer. Du vil dog efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige. Salæret til den beskikkede forsvarer er normalt udregnet på baggrund af faste takster.

Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale udgifterne til din beskikkede forsvarer. Det offentlige betaler udgifterne. Du vil dog som udgangspunkt selv skulle betale udgifterne til en privatantaget forsvarer – også selv om du bliver frifundet. I visse tilfælde kan retten dog bestemme, at du ikke skal betale (alle) udgifterne til din privatantagne forsvarer, hvis du bliver frifundet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.