Scroll Top

Frit valg

Valg af forsvarsadvokat

Hvis politiet sigter dig for en forbrydelse, har du ret til at vælge en forsvarsadvokat også kaldt strafferetsadvokat eller forsvarer. En forsvarsadvokat er en advokat, der hjælper dig under straffesagen.

Forsvarsadvokatens opgave er at fungere som din rådgiver under straffesagen. Forsvarsadvokaten behøver ikke være objektiv, og Forsvarsadvokatens opgave er alene at varetage dine interesser. Det gælder både under sagens efterforskning, hvis du skal afhøres af politiet, og ved retsmøder i straffesagen.

Forsvarsadvokatens vil også kunne besøge dig i fængslet og drøfte sagen med dig, hvis du er varetægtsfængslet.

Frit valg
I Danmark er der ret til frit at vælge en forsvarsadvokat blandt alle landets advokater. Du har ret til selv at vælge, hvem din forsvarsadvokat skal være. Det gælder også selvom, retten allerede har beskikket en advokat til dig. Kun i særlige tilfælde kan retten afvise, at der skiftes til en anden forsvarsadvokat efter eget valg.

Beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er imidlertid personlig, og det vil derfor som udgangspunkt være advokaten selv, som møder i sagen. Der vil derfor være visse situationer, hvor retterne vil nægte at beskikke en advokat, hvis forsvarsadvokaten ikke kan møde i sagen, og det vil medføre en længere udsættelse af sagen, hvis den pågældende forsvarsadvokat vælges. Her vil hensynet til en hurtig proces for offer og tiltalt veje tungere end det frie advokatvalg.

Hvis du ikke selv har mulighed for at kontakte den ønskede forsvarsadvokat, fordi du er varetægtsfængslet, kan du oplyse politiet, fængselspersonalet i fængslet eller retten om, at du ønsker en bestemt forsvarsadvokat beskikket.

Herefter klarer den nye forsvarsadvokat det fornødne i forhold til retten, politiet og den tidligere forsvarer. Der vil typisk gå nogle dage før et forsvarerskifte falder på plads og den nye forsvarer kontakter dig.
Er du under 18 år, er det forældremyndighedsindehaveren, der vælger din forsvarer.

Erfaren forsvarsadvokat
Det anbefales, at benytte en erfaren forsvarsadvokat, idet en straffesag kan være en meget alvorlig sag, og det kræver en forsvarsadvokat med indgående kendskab til strafferetten og de praktiske forhold på området.

En erfaren forsvarsadvokat kan også vejlede og rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til skyldsspørgsmålet samt, om du skal udtale dig under afhøring hos politiet eller i retten.

Foruden at vejlede og rådgive dig om selve sagen, kan en erfaren forsvarsadvokat hjælpe dig med nogle af de praktiske problemer, der kan opstå i forbindelse med en straffesag, f.eks. med hensyn til hjælp fra kommunen til betaling af husleje under varetægtsfængsling, besøg i arresten m.v.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.