Scroll Top

Afhøring ved politiet

Afhøring ved politiet

En vigtig del af politiets efterforskning er afhøring af dig. Afhøringerne bliver skrevet ind i politirapporter, og indgår efterfølgende i din straffesag. Rapporterne anvendes både under efterforskningen og eventuelt senere under selve retssagen. Det er frivilligt, om en du vil afgive forklaring til politiet.

Hvor foregår afhøringen
Hvis du bliver sigtet, vil politiet afhøre dig. Politiets afhøring vil normalt foregå på den lokale politistation. Det gælder navnlig, hvis afhøringen forventes at tage længere tid.

Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller på det sted, hvor politiet kontakter dig. I nogle tilfælde sker afhøringen telefonisk.

Hvordan foregår afhøringen
Før du bliver afhørt, skal politiet oplyse dig om sigtelsen, og om at du ikke har pligt til at udtale dig.

Din forsvarsadvokat har ret til at være stede under afhøringen, hvis du ønsker det, og forsvarsadvokaten har adgang til at stille dig supplerende spørgsmål under afhøringen. I mange tilfælde er det en rigtig god ide at have en forsvarsadvokat med under afhøringen.

Politiet skriver din forklaring i en politirapport, som du vil få mulighed for at læse igennem, og som du kan underskrive, hvis du er enig i indholdet. Du har ikke pligt til at læse eller underskrive politirapporten. Hvis du har tilføjelser eller rettelser til det, politiet har skrevet ned, skal det også tages med i rapporten.

Nogle gange kan det være nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Medmindre du er anholdt, er det frivilligt, om du vil følge med på politistationen for at blive afhørt. Hvis du er anholdt, vil der oftest blive foretaget en afhøring på politistationen, hvis du ønsker at udtale dig. Læs mere om anholdelse.

Afhøring af børn og unge
Hvis du er under 18 år, skal politiet rette henvendelse til kommunen inden du afhøres. Endvidere skal en repræsentant være til stede. I nogle tilfælde kan dine forældre også være til stede under en afhøring.

Under afhøringen skal repræsentanten støtte dig og påse, at afhøringen foregår så skånsomt som mulig. Repræsentanten skal under afhøringen forholde sig neutralt og må ikke deltage aktivt i afhøringen.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.