Scroll Top

Afpresning

AFPRESNING

Som forsvarsadvokat har vi omfattende erfaring med sager med afpresning. Afpresning i henhold til straffeloven er, når en person truer nogen med det formål at opnå en uberettiget økonomisk vinding.

HVAD ER AFPRESNING?
Afpresning er strafbart efter Straffelovens § 281. Dette er en berigelsesforbrydelse, hvorfor det forudsættes, at truslen er fremsat med henblik på at opnå uberettiget vinding. Opfyldes denne betingelse om uberettiget vinding ikke, kan man i stedet søge forholdet straffet efter Straffelovens § 260 om ulovlig tvang. I bestemmelsen stilles der tillige krav om trussel om vold, betydelig skade på gods, frihedsberøvelse, fremsættelse af usand sigtelse eller fremsættelse af sande ærerørige beskyldninger, førend der kan straffes for afpresning. Der skal i forbindelse hertil anføres, at der dog straffes for røveri efter Straffelovens § 288, såfremt der rent faktisk er anvendt vold, eller hvis truslen omhandler øjeblikkelig anvendelse af vold.

Forbrydelsen er fuldbyrdet allerede, når truslen er fremsat, såfremt gerningspersonen på dette tidspunkt har haft berigelsesforsæt. Der stilles således ikke krav om, at truslen rent faktisk har virket. Et eksempel på et forhold, som kan straffes som afpresning, kan være, hvis gerningspersonen truer en person med vold for at få den forurettede til at betale et skyldigt beløb næste dag.

STRAF:
Ved beløb under 10.000 kroner vil der normalvis idømmes bødestraf. Er der tale om grove tilfælde, vil dette kunne medføre op til flere års fængsel.

STRAFFELOVENS § 281:
§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,
1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,
2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørligt begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I AFPRESNING
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om afpresning anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat, der er specialist i sager om afpresning. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi omfattende erfaring med afpresningssager, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.