Scroll Top

Bedrageri og databedrageri

Bedrageri og databedrageri

Bedrageri og databedrageri er områder vi, som forsvarsadvokat, har omfattende erfaring med. Bedrageri er en formueforbrydelse, og defineres ved at, at en person har vildledt andre, og på den baggrund har fået en uberettiget økonomisk vinding.

HVAD ER BEDRAGERI?
Den, som ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres en anden et formuetab, kan straffes for bedrageri jf. Straffelovens § 279. Grundbetingelsen for bedrageri er, at der foreligger vildfarelse, dvs. at den forurettede er i uvidenhed eller har en forkert opfattelse af et forhold, der har betydning for vedkommendes beslutningsgrundlag. Der skal derfor foreligge en uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og forurettedes opfattelse af disse.
Dette skal stå klart for gerningsmanden, da vedkommende enten skal have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet denne vildfarelse. Ydermere, omfattes både forhold, hvor den forurettede selv lider et formuetab, og forhold, hvor tabet rammer nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende. Sidstnævnte foreligger eksempelvis, hvis en ekspedient vildledes af en kunde, men hvor forretningens indehaver derved lider et tab.

STRAF:
Ved beløb under 10.000 kroner vil der normalvis idømmes bødestraf. Er der tale om grove tilfælde, vil dette kunne medføre op til flere års fængsel.

HVAD ER DATABEDRAGERI?
Straffelovens § 279 a omhandler databedrageri. Databedrageri er i princippet det samme som ”almindelig” bedrageri, med adskiller sig ved, at der skal være tale om bedrageri via IT. Det er afgørende, at gerningspersonen har haft forsæt til berigelse, mens det ikke er afgørende, at der rent faktisk indtræder et formuetab. Bestemmelsen omfatter både tilfælde, hvor man misbruger en adgang til et it – system og tilfælde, hvor man uberettiget skaffer sig adgang til et it – system via hacking. Det omfatter tillige tilfælde, hvor man søger at påvirke resultatet af en databehandling, herunder ved eksempelvis at udnytte en ansat i god tro om at indlægge bestemte oplysninger, tilføjelser eller ændringer i et it – system.

STRAF:
Ved beløb under 10.000 kroner vil der normalvis idømmes bødestraf. Er der tale om grove tilfælde, vil dette kunne medføre op til flere års fængsel.

STRAFFELOVENS §§ 279 – 279a
§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

§ 279 a. For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I BEDRAGERI og DATABEDRAGERI

Er du sigtet eller tiltalt i en sag om bedrageri og databedrageri anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om bedrageri og databedrageri. Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med sager om bedrageri og databedrageri, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.