Scroll Top

Case – Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Vi er eksperter i den type erstatningssager og har flere gange skaffet større erstatninger end det, som det som anklagemyndigheden ville give.

I en sag havde en person af anden etnisk herkomst end dansk siddet varetægtsfængslet i 6 måneder fra november 2017 til maj 2018, som sigtet og senere tiltalt for grov vold efter straffelovens § 245. Han blev i maj 2018 i retten frifundet for tiltalen. Såvel statsadvokaten i Viborg som Rigsadvokaten nægtede at yde erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Begrundelsen var, at manden selv havde givet anledning til at blive varetægtsfængslet, idet han ikke havde villet udtale sig til politiet i forbindelse med anholdelsen og ikke havde villet udtale sig i forbindelses med det grundlovsforhør i retten, hvor han blev varetægtsfængslet.
Manden indbragte afslaget på erstatning for retten i Aarhus, der i en dom af 2. marts 2020 tillige afslog at give erstatning med samme begrundelse som Rigsadvokaten – at manden selv have givet anledning til at blive varetægtsfængslet, fordi han ikke havde villet udtale sig. Manden blev tillige pålagt at betale sagsomkostninger til det offentlige.

Manden ankede dommen til Vestre Landsret og skiftede samtidig advokat til advokat, Peter Rask. Ved Vestre Landsrets dom af 8. december 2021 blev manden tilkendt en erstatning på 134.400 kr. og landsretten bestemte tillige, at det offentlige skulle betale sagens omkostninger for såvel byret som landsret.