Scroll Top

Hvidvask

HVIDVASK

Som forsvarsadvokat har vi masser af erfaring med sager om hvidvask. Hvidvasklovens formål er at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

HVAD ER HVIDVASK?
Hvidvask straffes efter Straffelovens § 290 a. Ved hvidvask forstås, at man sikrer et udbytte fra en strafbar lovovertrædelse. Det betyder således, at der forinden hvidvask er foretaget en såkaldt ”førforbrydelse”, som man søger at sikre udbyttet af. Det er i medfør heraf kun handlinger, der er foretaget efter førforbrydelsen, der kan straffes som hvidvask. Såfremt der er foretaget handlinger forinden dette tidspunkt, skal dette i stedet søges straffet som medvirken til førforbrydelsen.

Det er ikke et krav, at nogen er dømt for førforbrydelsen, eller at det kan påvises, hvilken førforbrydelse der er begået. Det er dog et krav, at det kan påvises, at udbyttet stammer fra strafbart forhold. Et eksempel på hvidvask kan være, hvor man overfører udbyttet til en udenlandsk konto for at skjule udbyttets ulovlige oprindelse.

STRAF:
Ved beløb under 10.000 kroner vil der normalvis idømmes bødestraf. Er der tale om grove tilfælde, vil dette kunne medføre op til flere års fængsel.

STRAFFELOVENS § 290 a:
§ 290 a. For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I HVIDVASK
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om hvidvask vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om hvidvask Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med sager om hvidvask, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.