Scroll Top

Menneskehandel

Menneskehandel

Som forsvarsadvokater er vi ikke uvant med sager om menneskehandel. Menneskehandel trækker ofte tråde til andre lande, hvorfor dette er vigtigt, at have en erfaren forsvarsadvokat, der kan bevare overblikket. Menneskehandel defineres ofte som handel med kvinder til prostitution, men omfatter også tvangsarbejdere på fabrikker, ved landbrug og i private hjem.

HVAD ER MENNESKEHANDEL?
FN definerer i Palermo Konventionen menneskehandel som 1) en handling i form af eksempelvis rekruttering eller transport, 2) en metode, herunder eksempelvis i form af tvang, og 3) et formål, som skal være udnyttelse. Udnyttelsen kan eksempelvis være seksuel, slaveri eller andre lignende former for udnyttelse af arbejdskraft. Menneske handel foreligger således, når personer rekrutteres, overføres, sælges eller modtaget via tvang med henblik på udnyttelse til bagmænds fortjeneste og vinding.
STRAF:
Alt efter handlingens grovhed, er straffen fra måneders fængsel til flere års fængsel

STRAFFELOVENS § 262 a:
§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt
1) ulovlig tvang efter § 260,
2) frihedsberøvelse efter § 261,
3) trusler efter § 266,
4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
5) anden utilbørlig fremgangsmåde
med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

PALERMO KONVENTIONEN:
(a) ved “menneskehandel” forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer.

(b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler.

(c) at rekruttere, transportere, overføre, skjule eller modtage et barn med udnyttelse af det for øje skal betragtes som “menneskehandel”, selv om der ikke er gjort brug af nogen af de i litra a) nævnte midler.

(d) ved “barn” forstås enhver person under 18 år.

ERFAREN FORSVARSADVOKAT I SAGER OM MENNESKEHANDEL
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om menneskehandel anbefales det, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om menneske handel. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi erfaring med netop sager om menneskehandel, så tøv ikke med at kontakte os, hvi du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.