Scroll Top

Røveri

RØVERI

Som forsvarsadvokat har vi omfattende erfaring med sager om røveri. Ved røveri tager personen noget som tilhører en anden person, gerningsmanden ved brug af vold, eller trussel om vold, uden den anden persons samtykke.

HVAD ER RØVERI?
Røveri er strafbart efter Straffelovens § 288. Røveri er en sammensat forbrydelse, idet der både er et element af en voldsforbrydelse eller trussel herom og et element af en berigelsesforbrydelse. Bestemmelsen har tre forgreninger, herunder hvor den, som ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold 1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting, 2) bringer en stjålen ting i sikkerhed og 3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler. Der kræves, uanset hvilken af de tre forgreninger, der foreligger, at der er tale om udøvelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse heraf. Vold skal forstås som den slags vold, der er omfattet af § 244, dvs. simpel vold. Det er eksempelvis blot tyveri, hvis man snupper en taske ud af hånden på en person. Det er derimod røveri, hvis man i forbindelse hertil skubber eller slår personen, som bærer tasken. Bestemmelsen omfatter tillige forhold, hvor man truer om øjeblikkelig anvendelse af vold, dvs. hvor truslen fremsættes, mens gerningspersonen er tilstede. Trusler om fremtidig vold er ikke omfattet af bestemmelsen, men skal i stedet straffes efter § 281 om afpresning. Truslen kan også være omfattet af § 288, hvis der trues om vold mod eksempelvis den truedes ægtefælle eller børn. Har man begået butikstyveri, og bliver stoppet af en ansat, som man truer eller slår, vil der være tale om røveri.

STRAF:
Den typiske straf er 4 – 8 måneders fængsel ved røveri mod butikker eller tilfældige personer. Bankrøveri medfører normalt 2 – 3 års fængsel. Ved hjemmerøveri, dvs. hvor man er trængt ind i et privat hjem, vil straffen som minimum være 5 års fængsel.

STRAFFELOVENS § 288:
§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I RØVERI
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om røveri anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om røveri. Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med sager om røveri, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.