Scroll Top

Underslæb

UNDERSLÆB

Vi har ført talrige sager som forsvarsadvokat i sager om underslæb. Underslæb er kort beskrevet, hvis du har rådet over en andens formue og tilegner dem til dig selv eller andre. Forskellen i forhold til tyveri er, at personen, der gør sig skyldige i underslæb, allerede har genstanden i sin varetægt i modsat til tyveri, hvor genstanden er i en andens varetægt.

HVAD ER UNDERSLÆB?
Et underslæb kan foreligge i tre forskellige former: Tingsunderslæb, pengeunderslæb og fragåelsesunderslæb.

For tingsunderslæb straffes den, der tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt. Tingsunderslæb vedrører således tilegnelsen af noget i gerningspersonens egen varetægt jf. Straffelovens § 278, stk.1, nr.1. Varetægtsforholdet kan opstå på en række forskellige måder, herunder eksempelvis ved lån, leje eller reparation. Der skal dog være tale om et forhold af en vis varighed, hvorfor midlertidigt brug af en ting i almindelighed ikke kan anses for værende tingsunderslæb. Et eksempel på tingsunderslæb kan være, hvis en mekaniker uberettiget sælger en bil, som vedkommende har fået indleveret til reparation.

For pengeunderslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, uretmæssigt forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse adskilt fra sin egen formue jf. Straffelovens § 278, stk.1, nr.3. Der er herunder krav om, at der foreligger et betroelsesforhold. Det er ligeledes et krav, at man forbruger de betroede penge uretmæssigt. Et eksempel på pengeunderslæb kan være, hvis en ansat i en butik uretmæssigt tilegner sig kontanter fra butikkens pengeskab. Et andet eksempel kan være, hvis en værge uretmæssigt bruger penge, som denne er blevet betroet af personen, som er under værgemål.

STRAF:
Ved værdier over 10.000 kroner vil der normalt idømmes bødestraf. Foreligger grove tilfælde, kan der blive tale om fængselsstraf i op til flere år.

STRAFFELOVENS § 278:
§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding
1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,
2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I SAGER OM UNDERSLÆB
Hos forsvarsadvokaten anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om underslæb. Vi har vi bred erfaring med netop underslæb, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.