Scroll Top

Har du brug for en forsvarsadvokat i Aarhus

Forsvarsadvokat fra Aarhus

Nikolajsen er et landsdækkende advokatfirma med speciale i strafferet. Vi har p.t. advokatkontor i Aarhus, Aalborg, Odense, og København, men vi fører sager over hele landet. Er du forhindret i at komme til os, kommer vi gerne til dig.
Vores kontor i Aarhus centrum er placeret Store Torv 9, 8000 Aarhus.

Frit forsvarsvalg
Hvis du er mistænkt i en sag, og skal til afhøring hos politiet, har du altid ret til en professionel forsvarsadvokat. Det samme gælder, hvis du er blevet sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet.
Retten beskikker dig en forsvarsadvokat, men du er ikke tvunget til at bruge den forsvarsadvokat, som retten beskikker dig.
Du har nemlig ret til helt frit at vælge hvilken forsvarsadvokat, du ønsker at have ved din side.

Erfarne og kompetente forsvarsadvokater i Aarhus
Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi et stærkt team af erfarne forsvarsadvokater med speciale i alle typer af straffesager, herunder i voldssager, drab og drabsforsøg, bedrageri og databedrageri, røveri og menneske handel. Vi kan med andre ord hjælpe dig, uanset hvilket forhold, din sag vedrører.

Vi er højspecialiseret i strafferet og bland vores forsvarsadvokater er der en ekstern lektor i strafferet, en tidligere anklager og vicepolitimester. Vi kan derfor give dig det bedste forsvar med både massiv praktisk og teoretisk erfaring, og vi har et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. I sager af så alvorlig karakter, som straffesager, er det vigtigt med en erfaren og specialiseret forsvarsadvokat, og det er netop det, vi kan tilbyde dig!

Uanset hvilken forbrydelsen, du er blevet sigtet eller tiltalt for, kan vi hjælpe dig, da vi har erfaring med alle typer af straffesager. Det gælder uanset, om det er en mindre sag eller et større sagskompleks.

Vigtigt med kvalificeret advokatbistand

Hvis du bliver sigtet eller tiltalt for et kriminelt forhold, kan det kort sagt vende op og ned på hele din tilværelse og være af stor konsekvens for dig og din familie. Derfor er det fuldstændig afgørende, at du får rådgivning af en kompetent og skarp forsvarsadvokat.

I straffesager er det Staten, der er modparten. Staten har stærke juridiske ressourcer til rådighed. Det er heldigvis en situation, som de færreste befinder sig i, men de, der står over for en straffesag, har ofte brug for al den hjælp, de kan få. Du bør med omhu vælge en erfaren forsvarsadvokat, som kan ved din side under hele forløbet.

Hvorfor bruge en forsvarsadvokat
Forsvarsadvokater er specialister i strafferet og den specielle procedure som straffesager behandles efter.

Forsvarsadvokaten er din garant som sigtet for et godt forsvar. Forsvarsadvokaten har tavshedspligt, og skal kun tjene dine interesser. Din forsvarsadvokat mål er, at du skal have den bedst mulige hjælp og støtte, mens politiet efterforsker din sag og under hele retssagen.
Herunder sørger din forsvarsadvokaten for, at politiets efterforskningsskridt holder sig inden for reglerne og at politiet også husker at efterforske de sider af sagen, der taler til fordel for dig.

En forsvarsadvokat er en rigtig god støtte i en rigtig dårlig situation.

Vi tilbyder Aarhus’ stærkest forsvar

Når vi optræder som din forsvarsadvokat, sikrer vi, at alt, der taler til din fordel, bliver fremført i sagen. Vi er med dig hele vejen, og hjælper med at vurdere, hvordan du skal forholde dig til en sigtelse eller tiltale. Vi giver dig professionel rådgivning og deltager ved politiets afhøringer og sikrer, at den foregår på en korrekt måde. Vi kan bede politiet om at få foretaget et efterforskningsskridt, som kan tjene til din frifindelse og vi sikrer, at politiet overholder reglerne, så du får en fair behandling. Under retssagen vil vi have mulighed for at afhøre dig, så at du kan være sikker på, at du får fortalt sagen set fra dit synspunkt, ligesom vi får mulighed for at afhøre vidner, så de stilles kritiske spørgsmål.

Vi sørger for at fremhæve alt det, der taler til din fordel, og sikrer, at reglerne for din retssikkerhed overholdes i forbindelse med sagens gang. Hvis sagen ikke går din vej, giver vi vores vurdering af, om du skal anke dommen.

Hvad laver en forsvarsadvokat?

En forsvarsadvokat har til opgave at repræsentere og forsvare personer, der er anklaget for at have begået en forbrydelse. Nogle af de primære opgaver og roller, som en forsvarsadvokat varetager er f.eks.:

  1. Rådgivning: Forsvarsadvokaten rådgiver klienten om deres rettigheder, den juridiske proces, og hvilke muligheder og risici, der er forbundet med sagen.
  2. Undersøgelse: Forsvarsadvokaten undersøger sagen grundigt for at finde eventuelle beviser, vidner eller andre oplysninger, der kan støtte klientens sag.
  3. Forhandling: I nogle tilfælde kan forsvarsadvokaten forhandle med anklageren om et eventuelt forlig, hvor den anklagede måske erkender sig skyldig i bytte for en lettere straf.
  4. Præsentation i retten: Hvis sagen går for retten, præsenterer forsvarsadvokaten den anklagedes side af sagen. Dette inkluderer at stille og afhøre vidner, fremlægge beviser og argumentere på klientens vegne.
  5. Tavshedspligt: En forsvarsadvokat har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må dele fortrolige oplysninger om klienten eller sagen.
  6. Beskyttelse af klientens rettigheder: Forsvarsadvokaten sikrer, at klientens rettigheder respekteres gennem hele den juridiske proces. Dette kan for eksempel handle om retten til en retfærdig rettergang, retten til ikke at inkriminere sig selv, og retten til at blive betragtet som uskyldig, indtil skyld er bevist.
  7. Appel: Hvis klienten bliver dømt og ønsker at anke dommen, kan forsvarsadvokaten hjælpe med at forberede og indgive en appel.

Generelt arbejder en forsvarsadvokat for at sikre, at den anklagede får den bedst mulige repræsentation og forsvaret inden for lovens rammer.

forsvarsadvokat aarhus

Hvad koster en forsvarsadvokat

Når du får en beskikket forsvarsadvokat, betyder det, at forsvarsadvokatens salær, betales af statskassen. Det gælder også, hvis du vælger din egen forsvarsadvokat.

Hvis du bliver dømt, skal du dog selv betale honoraret til din beskikkede forsvarsadvokat som en del af sagens omkostninger. Det er altid retten, der fastsætter salærets størrelse efter faste takster, uafhængig af hvilken forsvarsadvokat, som du har valgt. Bliver du frikendt, betaler staten forsvarsadvokatens salær.

Hvorfor vælge en forsvarsadvokat fra Aarhus
Vi er din lokale forsvarsadvokat i Århus området, der har mødt i et utal af sager ved Retten i Aarhus og deltaget i afhøringer hos Østjyllandspoliti på Politigården i Aarhus. Efter mange år som forsvarsadvokat i Aarhus kender vi lokalområderne og ved, hvad der rør sig i byen.

Endvidere er det rart at have en forsvarsadvokat i Aarhus, som du nemt og hurtigt kan mødes med. Ved at vælge en lokal forsvarsadvokat, sparer du en masse tid, hvis der skal holdes møder med forsvarsadvokaten.

Har du brug for en forsvarsadvokat fra Aarhus skal du være velkommen til at kontakte os på 70707112 eller info@nikolajsen.nu

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.