Scroll Top

Har du brug for en forsvarsadvokat i Odense

Forsvarsadvokat Odense

Vi er et landsdækkende advokatfirma med speciale i straffesager.
Vi har kontor i Odense, Aarhus, Aalborg, og København, men fører sager over hele landet. Vi kommer gerne til dig, hvis du er forhindret i at komme til os.
Vores kontor i Odense er placeret Rugvang 40, 5210 Odense NV.

Frit forsvarsvalg

Du har altid ret til en fagligt dygtig forsvarsadvokat, hvis du er mistænkt og skal til afhøring hos politiet, er blevet sigtet, tiltalt, anholdt eller er varetægtsfængslet. Du har ret til selv at vælge,hvilken forsvarsadvokat du ønsker, skal hjælpe dig.

Du er derfor ikke forpligtet til at bruge den forsvarsadvokat, du har fået tildelt af retten. Du har med andre ord frit valg af forsvarsadvokat.

Erfarne og kvalificeret forsvarsadvokater i Odense
Vi er et kontor bestående af yderst kvalificerede forsvarsadvokater med speciale i alle typer af straffesager, herunder voldssager, dokumentfalsk, narkosager, røveri og overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Vi er højspecialiseret i straffesager og bland vores forsvarsadvokater er en ekstern lektor i strafferet, og en tidligere anklager og vicepolitimester.

Vi har derfor både omfattende praktisk og teoretisk viden om strafferet, og vi har et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder.

Vigtigt med en kompetent forsvarsadvokat
Hvis du bliver sigtet eller tiltalt for et kriminelt forhold, kan det vende op og ned på din tilværelse og have stor negativ effekt for dig og din familie.
Derfor er det fuldstændig afgørende, at du får rådgivning af en kompetent og dygtig forsvarsadvokat.

I straffesager er det Staten, der er modparten. Staten har masser af juridiske ressourcer til rådighed. Derfor har du brug for al den hjælp, du kan få.
Det er derfor vigtigt, at du har en dygtig forsvarsadvokat, der står ved din side under hele forløbet.

Hvorfor bruge en forsvarsadvokat

Vore forsvarsadvokater er dygtige inden for straffesager og den unikke procedure, der følger disse sager.

Som tiltalt er forsvarsadvokaten din garanti for et kompetent forsvar. Med absolut tavshedspligt er forsvarsadvokatens primære formål at tjene dine interesser. Deres opgave er at sikre, at du modtager den bedste assistance og support, både under politiets efterforskning og i retten. De overvåger også, at politiet overholder alle regler under efterforskningen og sikrer, at alle aspekter, der kan gavne dig, bliver efterforsket.

At have en forsvarsadvokat ved din side er uvurderligt i svære tider.

forsvarsadvokat odense

Vi tilbyder Odenses stærkest forsvar

Hvis du står over for en straffesag, skal du ikke tøve med at kontakte en erfaren og dygtig forsvarsadvokat! Der er ikke krav om, at du har en forsvarsadvokat til stede under en afhøring. Men en afhøring uden en dygtig forsvarsadvokat kan have konsekvenser for din sag.

En forsvarsadvokat skal gøres bekendt med efterforskningens indhold, herunder indholdet af vidneafhøringsrapporter, tekniske spor og andre vigtige sagsbehandlingsskridt. Som forsvarer må man ikke udlevere dokumenterne til den sigtede, men den sigtede har ret til at få gennemgået indholdet af sagens beviser og afhøringsrapporter sammen med sin forsvarer.
En erfaren forsvarer sikrer dig, at du får gennemgået indholdet, så det også giver mening for dig, og så du har et overblik over sagen.

En forsvarsadvokat har også mulighed for at bede politiet om at få foretaget efterforskningsskridt, som tjener til din fordel. Samtidig sikrer vi, som forsvarsadvokater, at din retssikkerhed bliver iagttaget, og politiet overholder alle regler for din retfærdige behandling.
Under sagen er det forsvarsadvokatens opgave at afhøre dig, så din side af sagen kommer frem på den for dig mest gunstige måde. Forsvarsadvokaten vil også have en interesse i at stille kritiske spørgsmål til eventuelle vidner.

Forsvarsadvokatens opgave er at få alt frem i lyset, som taler til din fordel.
Hvis sagens resultat ikke falder ud til din fordel, vejleder vi dig om, du skal anke dommen, eller det vil være mest gavnligt for dig at modtage dommens resultat. Her er forsvarsadvokatens erfaring med netop den type af sag, som du står i, altafgørende for netop den vejledning, så du altid er stillet bedst muligt.
Med os på din side er du sikret det bedste forsvar.

Hvad er prisen på en forsvarsadvokat

Får du beskikket en forsvarsadvokat fra Odense, betyder det, at forsvarsadvokatens salær, betales af statskassen. Det gælder også hvis du selv vælger din forsvarsadvokat.
Bliver du dømt, skal du selv betale salæret til din forsvarsadvokat.

Det er retten, der fastsætter salærets størrelse efter særlige faste takster, uafhængig af hvilken forsvarsadvokat der er valgt. Bliver du frikendt, betaler staten hele forsvarsadvokatens salær.

Hvorfor vælge en forsvarsadvokat fra Odense
Vi er lokale forsvarsadvokat, der har mødt i utallige af straffesager ved Retten i Odense og deltaget i afhøringer hos Fyns Politi. Efter mange år som forsvarsadvokat i Odense kender vi lokalområderne, og ved, hvad der sker i byen.

Endvidere er det rart at have en forsvarsadvokat i Odense, som du nemt og hurtigt kan mødes med. Ved at vælge en lokal forsvarsadvokat, sparer du en masse tid, hvis der skal holdes møder med forsvarsadvokaten.

Har du brug for en forsvarsadvokat der er specialist i strafferet fra Odense, skal du ikke tøve med at ringe til os på 70707112 eller skrive en mail på info@nikolajsen.nu

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.