Scroll Top

Har du brug for en forsvarsadvokat i Roskilde

Forsvarsadvokat Roskilde

Vi er et landsdækkende forsvarsadvokat firma med speciale inden for straffesager. Vi har kontor i København, Odense, Aarhus og Aalborg, men fører sager over hele landet. Vi kommer gerne til dig, hvis du er forhindret i at komme til os.

Vores kontor i Roskilde er placeret Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde.

Frit forsvarsvalg

Hvis du er mistænkt og er du blevet indkaldt til afhøring hos politiet, er blevet sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet, har du altid ret til at få en faglig dygtig forsvarsadvokat. Du kan selv vælge, hvilken forsvarsadvokat du ønsker, der skal bistå dig. Du er således ikke forpligtet til at bruge den advokat, du har fået tildelt af retten.

Erfarne og dygtige forsvarsadvokater i Roskilde
Vi er kvalificerede forsvarsadvokater med speciale i alle typer af straffesager, herunder i sager om tvang og frihedsberøvelse, injurier og ærekrænkelser, narkosager, mandatsvig og bedrageri og sager inden for færdselslovgivningen mv.

Vi er højspecialiseret i straffesager og bland vores forsvarsadvokater er en ekstern lektor i strafferet, en tidligere anklager og vicepolitimester. Vi har således både massiv praktisk og teoretisk viden om strafferet og et stærkt indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder.

Uanset hvilken forbrydelsen du er blevet sigtet eller tiltalt for, kan vi hjælpe dig, da vi har erfaring indenfor alle typer af strafferetten. Det gælder uanset, om det er en mindre sag eller en sag i et større sagskompleks.

Vigtigt med en dygtig forsvarsadvokat

Hvis du bliver sigtet eller tiltalt for et kriminelt forhold, kan det vende op og ned på din tilværelse og have store konsekvenser for dig og din familie. Derfor er det absolut væsentligt, at du får bistand af en dygtig og erfaren forsvarsadvokat.

I straffesager er det Staten, der er modstanderen. Staten har masser af juridiske midler til rådighed. Det er heldigvis en situation, som de færreste befinder sig i, men de, der gør, har ofte brug for al den hjælp, de kan få. Der bør derfor være en dygtig forsvarsadvokat, der står ved din side under hele forløbet.

Hvorfor bruge en forsvarsadvokat
Som forsvarsadvokater er vi specialister i straffesager og den procedure, som straffesager behandles efter.

Vi er som din forsvarsadvokat din garanti som tiltalt for et godt forsvar. Forsvarsadvokaten har tavshedspligt, og skal kun varetage dine interesser. Din forsvarsadvokats opgave er at sikre dig den bedst tænkelige hjælp og støtte, mens politiet undersøger din sag og under retssagen. Din forsvarsadvokat sørger for, at politiets efterforskningsskridt holder sig inden for reglerne, og at politiet også husker at efterforske de sider af sagen, der er til din fordel.

En forsvarsadvokat er en god støtte i en dårlig situation.

Vi udbyder Roskildes bedste forsvar

Som din forsvarsadvokat, sikrer vi os, at alt, der taler til din fordel, bliver en del af sagen. Vi er med dig hele vejen. En god forsvarsadvokat har kendskab til de forskellige bevismidler og de enklte strafprocessuelle indgreb, som du kan stå overfor. Som din forsvarer er vi din sikkerhed for, at eventuelle fejl og usikkerheder i bevismaterialet bliver påpeget, så du står stærkest muligt og får en retfærdig behandling.
Vi giver dig den bedst mulige professionelle rådgivning under hele sagen og er med dig ved politiets afhøringer, så vi kan sikre, at den foregår efter reglerne. Under retssagen vil vi have mulighed for at afhøre dig, så du kan være sikker på, at du får fortalt sagen fra dit synspunkt.

Vi får også mulighed for at afhøre vidner, så de stilles kritiske spørgsmål. Alt dette med det sigte at fremhæve alt det, der taler tl din fordel. Går sagen ikke din vej, vejleder vi dig om, du skal anke afgørelsen, eller det vil være bedst for dig at modtage dommen.

Prisen på en forsvarsadvokat
Får du beskikket en forsvarsadvokat, betyder det, at forsvarsadvokatens salær betales af statskassen. Det gælder også, hvis du selv vælger din forsvarsadvokat.

Bliver du dømt, skal du selv betale salæret til din forsvarsadvokat. Det er retten, der fastsætter salærets størrelse efter faste takster. Det gælder uafhængig af, hvilken forsvarsadvokat du har valgt. Bliver du frikendt, betaler staten hele forsvarsadvokatens salær.

Hvorfor vælge en forsvarsadvokat fra Roskilde
Vi er din lokale forsvarsadvokat, der har mødt i masser af straffesager ved Retten i Roskilde og deltaget i afhøringer hos Midt- og Vestsjællands Politi. Efter mange år som forsvarsadvokat i Roskilde kender vi lokalområdet, hvorfor vi ved, hvad der sker i byen.

Endvidere er det rart at have en forsvarsadvokat i Roskilde, som du nemt og hurtigt kan mødes med. Ved at vælge en lokal forsvarsadvokat, sparer du en masse tid, hvis der skal holdes møder med forsvarsadvokaten.

Har du brug for en forsvarsadvokat der er specialist i strafferet fra Roskilde, skal du være velkommen til at ringe til os på 70707112 eller skrive en mail på info@nikolajsen.nu

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.